Servizos


Servizos

Residencia Privada.

Transporte adaptado.

Tramitamos axuda da Xunta de Galicia. 

Programa de respiro familiar.

Piscina climatizada os sábados (Situada no Carballiño). 

Peiteado.Fisioterapeuta. Animación cultural. Enfermaría.

Misa os venres. Lavandaría. Comedor.